BITI SA NAMA ZNAČI POVJERITI SVOJE LOGISTIČKE ZADATKE U DISTRIBUCIJI VOZILA I PAKETNE ROBE POUZDANOM PARTNERU UZ ZADOVOLJAVANJE NAJVIŠIH STANDARDA ISPORUKE.

HAAK TRANS d.o.o. Sarajevo osnovan je 1998. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, u privatnoj svojini. Osnovne djelatnosti društva su špedicija, transort i trgovina. HAAK TRANS d.o.o. je vodeća specijaliziurana firma na području u BiH za logistiku automobila, privrednih vozila i paketne robe. Svojim komitentima nudi izbor optimalne logističke strategije prilagođene specifičnim zahtjevima svake marke.

HAAK TRANS d.o.o. Sarajevo osnovan je 1998. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, u privatnoj svojini.

Osnovne djelatnosti društva su špedicija, transort i trgovina. HAAK TRANS d.o,.o. je vodeća specijaliziurana firma na području u BiH za logistiku automobila, privrednih vozila i paketne robe. Svojim komitentima nudi izbor optimalne logističke strategije prilagođene specifičnim zahtjevima svake marke.

Firma pruža usluge prijevoza na domaćem I međunarodnom tržištu, sa prioritetom obavljanja usluga prijevoza za firme grupacije VW SA, VW-T, ASA i PREVENT. Od osnivanja do danas HAAK TRANS je stalno uvećavao svoje materijalno tehničke I kadrovske resurse.

Danas Haaktrans raspolaže sa 20 prevoznih jedinica i 26 uposlenih.

Sjedište firme se nalazi u upravnoj zgradi firme VOLKSWAGEN SARAJEVO, a dispouicija domaćeg transporta u Rajlovcu – ASA Šped. Za kupce sa prioritetom prevoza HAAK TRANS je na usluzi 24 sata dnevno I 365 dana godišnje.

HAAK TRANS je osposobljen i za brze isporuke. Strateški plan je orjentisan na stalno poboljšavanje kvaliteta usluga, uz konkurentne cijene prijevoza. Što podrazumijeva stalno proširenje tehničkih I kadrvoskih resursa.

klijenti sa kojima posluje HAAK TRANS d.o.o.
Bosanski Engleski Njemački

Shift Design