TraxAx Redesign

PARTNERI - lista poslovnih partnera

Broward Redesign

GALERIJA - fotografije HAAK TRANS

NALOG HAAK TRANS

NALOG - Online nalog forma

Life International Design

LOKACIJA - ostali web sadržaj

Firma pruža usluge prijevoza na domaćem I međunarodnom tržtu, sa prioritetom obavljanja usluga prijevoza za firme grupacije VW SA, VW-T, ASA i PREVENT.

Od osnivanja do danas HAAK TRANS je stalno uvećavao svoje materijalno tehničke I kadrovske resurse. Danas Haaktrans raspolaže sa 20 prevoznih jedinica i 26 uposlenih.
Sjedište firme se nalazi u upravnoj zgradi firme VOLKSWAGEN SARAJEVO, a dispouicija domaćeg transporta u Rajlovcu "ASA" ped. Za kupce sa prioritetom prevoza HAAK TRANS je na usluzi 24 sata dnevno I 365 dana godišnje.
HAAK TRANS je osposobljen i za brze isporuke. Strateški plan je orjentisan na stalno poboljšavanje kvaliteta usluga, uz konkurentne cijene prijevoza. što podrazumijeva stalno proširenje tehničkih I kadrvoskih resursa.

klijenti sa kojima posluje HAAK TRANS d.o.o.
Bosanski Engleski Njemački

HAAK TRANS